Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

28 listopada 2017 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia. Poruszono m.in. tematy związane z dopuszczaniem do stosowania przez niektórych Zarządców materiałów, które nie maja badań gwarantujacych spełnienie właściwości użytkowych w polskich warunkach klimatycznych, a co za tym idzie nie dają gwarancji należytego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Linia Życia

22 czerwca b.r we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia, podczas którego omowiono działalność Stowrzyszenia w minionym roku i zaplanowano działania na rok bieżący.Podczas zebrania dokonano zmian w Zarządzie: Pan Andrzej Graniczny złożył rezygnację z funkcji Prezesa. Nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia został wybrany Pan Norbert Więcej…

Spotkanie ZDM Warszawa

17 maja b.r odbyło sie w ZDM Warszawa spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana Andrzeja Granicznego z Panem Arturem Rejznerem – Zastępcą dyrektora d/s utrzymania, poświęcone problemom związanym z wykonaniem i odnowieniem oznkowania poziomego w Warszawie.Poruszono tematykę związaną z okresami gwarancji oraz utrzymaniem oznakowania poziomego w stanie zapewniającym należyte bezpieczeństwo ruchu Więcej…

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 11 października 2016 r., we Włocławku odbyło się posiedzenie Zarządu Strowarzyszenia, poświęcone przede wszystkim zasadom dokumentowania właściwości użytkowych koniecznych do spełnienia przez materiały do oznakowania poziomego wprowadzane do obrotu w Polsce, tak aby zapewnić nalezyte bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Nagroda za wkład w poprawę BRD

26 września b.r. podczas uroczystego rozpoczęcia III Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego, Prezes Andrzej Graniczny, 
wręczył Panu Waldemarowi Królikowskiemu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, nagrodę Stowarzyszenia Linia Życia za wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wręczenie nagrody odbyło się 
w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Olsztyna, Prezesa IBDiM 
oraz uczestników Więcej…

Bądź Błyskotliwy

25 września na olsztyńskim rynku odbył się happening pod hasłem „Bądź Błyskotliwy”. Organizatorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Impreza miała na celu pokazanie wszystkim uczestnikom ruchu, szczególnie dzieciom i ich rodzicom, jak kapitalnie na bezpieczeństwo wpływają odblaskowe elementy noszone po zmroku. Stowarzyszenie Linia Życia, jako organizacja działająca w obszarze Więcej…

Spotkanie w IBDiM

29 lipca b.r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pana Andrzeja Granicznego z panem Profesorem Leszkiem Rafalskim – Dyrektorem IBDiM, panem Profesor Janusz Rymszą – zastępca dyrektora IBDiM oraz panem Pawłem Skierczyńskim – Kierownikiem Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska. Spotkanie poświęcone Więcej…

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

23 czerwca b.r w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia wybranego podczas Walnego Zebrania Członków w składzie: – Maciej Białek – Piotr Chojnacki – Norbert Delipacy – Andrzej Graniczny – Wojciech Kucharczyk – Paweł Zawadzki Zarząd, zgodnie ze statutem wybrał ze swojego grona Prezesa Stowarzyszenia. Został nim Pan Andrzej Graniczny.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia

16 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia, podczas którego podsumowano nowy rok, zostały wytyczone plany i zadania na rok kolejny oraz wybrano nowe władze Stowarzyszenia Linia Życia. Zarząd:Maciej BiałekPiotr ChojnackiNorbert DelipacyAndrzej GranicznyWojciech KucharczykPaweł Zawadzki Komisja RewizyjnaJacek DanielskiJerzy PerkowskiRafał Sanetra Sąd Koleżeński:Jerzy FojcikHanna KlimasTomasz Olszewski Po zakończeniu Walnego Więcej…