Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia, podczas którego odczytane zostały sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w roku minionym . Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami i w wyniku głosowania Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej zostało udzielone absolutorium. Zebrani podjęli Więcej…