Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia

W dniu 22 września 2021 r. we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami i w wyniku głosowania Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej zostało udzielone absolutorium. Uczestnicy Zebrania podjęli uchwałę o przyjęciu nowego Członka Zwyczajnego – Pani Elżbiety Rychtarskiej. Podczas zebrania ustalono min. rozpoczęcie Więcej…