Trwają prace Stowarzyszenia Linia Życia nad analizą specyfikacji kontraktów utrzymaniowych dróg w formule „utrzymaj standard”

W ich efekcie powstanie zestawienie pojawiających się nieprecyzyjnych sformułowań w zapisach specyfikacji i umów, mogących mieć wpływ na różną interpretacje tychże zapisów, co może wywoływać spory pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i skutkować negatywnym wpływem na realizację kontraktów a co za tym idzie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *