Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

23 czerwca b.r w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia wybranego podczas Walnego Zebrania Członków w składzie: – Maciej Białek – Piotr Chojnacki – Norbert Delipacy – Andrzej Graniczny – Wojciech Kucharczyk – Paweł Zawadzki Zarząd, zgodnie ze statutem wybrał ze swojego grona Prezesa Stowarzyszenia. Został nim Pan Andrzej Graniczny.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia

16 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia, podczas którego podsumowano nowy rok, zostały wytyczone plany i zadania na rok kolejny oraz wybrano nowe władze Stowarzyszenia Linia Życia. Zarząd:Maciej BiałekPiotr ChojnackiNorbert DelipacyAndrzej GranicznyWojciech KucharczykPaweł Zawadzki Komisja RewizyjnaJacek DanielskiJerzy PerkowskiRafał Sanetra Sąd Koleżeński:Jerzy FojcikHanna KlimasTomasz Olszewski Po zakończeniu Walnego Więcej…

Polska Wizja Zero 2016

W dniach 15-16 czerwca 2016 w Inowrocławiu odbyła się kolejna edycja Polskiej Wizji Zero – wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu ruchu drogowego, bezpiecznej infrastrukturze drogowej, całorocznego utrzymania dróg a także bezpieczeństwu robót na drogach przy aktywnym ruchu.

Polska Wizja Zero 2015

Stowarzyszenie Linia Życia, jako współorganizator ma zaszczyt zaprosić na konferencję połączoną z crash testami urządzeń infrastruktury drogowej, która odbędzie się w dniach 24-25.06.2015 w Inowrocławiu. Polska Wizja Zero to, oparta o skandynawskie doświadczenia, inicjatywa zwracająca uwagę na najbardziej istotne problemy powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia w ruchu. W tym roku,podczas crash Więcej…

Nagroda za wkład w poprawę brd

Podczas uroczystego otwarcia 12. Międzynarodowych Targów, Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA została wręczona nagroda Stowarzyszenia Linia Życia za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Laureatem tego wręczanego po raz pierwszy wyróżnienia został pan dr Zenon Szczepaniak – współtwórca nowoczesnego oznakowania poziomego w naszym kraju, któremu nagrodę wręczył Więcej…

Polska Wizja Zero

Stowarzyszenie Linia Życia było jednym z organizatorów, obok firmy Saferoad, IBDiM oraz IBOS, konferencji „Polska Wizja Zero” poświęconej bezpiecznej infrastrukturze drogowej. Uczestnicy mogli także obejrzeć widowiskowe crash testy drogowych barier drogowych – jeden z nich, po raz pierwszy w Polsce przeprowadzony był z udziałem autobusu.W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji Więcej…

Ogólne Specyfikacje Techniczne

Stowarzyszenie Linia Życia opracowało propozycje zmian do „Ogólnych Specyfikacji Technicznych – Oznakowanie poziome”. Efekt prac został przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wstrzymała modyfikacje do czasu wydania nowego Rozporządzenia „Szczegółowe Warunki Techniczne dla znaków i Sygnałów Drogowych” tzw. „Czerwonej Książki”