Ukazał się kolejny biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia, a w nim m.in. materiały poświęcone kompleksowemu utrzymaniu dróg w formule „utrzymaj standard”: wywiad z dyrektorem Andrzejem Maciejewskim z GDDKiA , w którym opowiada o celach, które przyświecały administracji przy wprowadzaniu tego modelu oraz artykuł w którym wskazujemy na elementy które wymagają dopracowania. W biuletynie znajduje się także materiał dotyczący stosowania pozacenowych kryteriów oceny w postępowaniach przetargowych.
W wydanictwie znajdują się także informacje na temat najnowszych technologii poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *