Biuletyn nr 1

Cele Stowarzyszenia Linia Życia str. 1 Między standardem a rzeczywistością. O tym co i jak malować na drogach trzeba rozmawiać. str. 2 Rozmowa z Pawłem Zawadzkim, prezesem stowarzyszenia „Linia Życia” str. 5 Rozmowa z Profesorem Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badań Więcej…