Biuletyn nr 4

Krótka ocena nowych ogólnych specyfikacji technicznych. Krok w dobrą stronę str. 2 Uregulowania dotyczące gwarancji w nowych ogólnych specyfikacjach technicznych str. 4 Trwałość cienkowarstwowego oznakowania poziomego w miastach str. 9 Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia. O przyszłości Więcej…

Biuletyn nr 1

Cele Stowarzyszenia Linia Życia str. 1 Między standardem a rzeczywistością. O tym co i jak malować na drogach trzeba rozmawiać. str. 2 Rozmowa z Pawłem Zawadzkim, prezesem stowarzyszenia „Linia Życia” str. 5 Rozmowa z Profesorem Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badań Więcej…