Biuletyn nr 6

Odpowiedzialność zarządcy za niewłaściwe oznakowanie drogi str. 4 Rzetelna kontrola oznakowania posiomegostosowanie EKODYNU da gwarancję dobrej kontroli oznakowania str. 10 TYmczasowe oznakowanie poziome str. 15 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia str. 18 Biuletyn nr 6

Biuletyn nr 5

Problematyka jakości w sferze oznakowania poziomego str. 2 Kłopotl z jakością, czyli nie zawsze dobre referencje str. 7W którym momencie firma wykonująca oznakowanie powinna dostać pisemne referencje Prawidłowe oznakowanie nawierzchni jest kwestią, której nie można lekceważyć str. 9 Oznakowanie poziome str. 11Propozycja klas charakterystyk zorientowanych na użytkownika drogi. Odblaskowość w Więcej…

Biuletyn nr 4

Krótka ocena nowych ogólnych specyfikacji technicznych. Krok w dobrą stronę str. 2 Uregulowania dotyczące gwarancji w nowych ogólnych specyfikacjach technicznych str. 4 Trwałość cienkowarstwowego oznakowania poziomego w miastach str. 9 Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Linia Życia. O przyszłości i przeszłości str. 13 Biuletyn nr 4

Biuletyn nr 1

Cele Stowarzyszenia Linia Życia str. 1 Między standardem a rzeczywistością. O tym co i jak malować na drogach trzeba rozmawiać. str. 2 Rozmowa z Pawłem Zawadzkim, prezesem stowarzyszenia „Linia Życia” str. 5 Rozmowa z Profesorem Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badań Dróg i Mostów str. 6 Rozmowa z Włodzimierzem Bilskim, zastępcą Więcej…

Rozstrzyganie przetargów w oparciu o kryterium najniższej ceny

Czy naprawdę rozstrzyganie przetargów w oparciu jedynie o kryterium najniższej ceny, w ostatecznym rozrachunku jest najtańsze dla zamawiającego? Wydaje się, że doświadczenia z realizacją zamówień, które były rozstrzygane wg tego kryterium wskazują na coś innego: w przypadku dużych inwestycji drogowych mamy do czynienia z upadłościami wykonawców, ich zejściem z placu budowy, Więcej…