Podczas uroczystego otwarcia 12. Międzynarodowych Targów, Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA została wręczona nagroda Stowarzyszenia Linia Życia za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Laureatem tego wręczanego po raz pierwszy wyróżnienia został pan dr Zenon Szczepaniak – współtwórca nowoczesnego oznakowania poziomego w naszym kraju, któremu nagrodę wręczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia pan Piotr Chojnacki.

Wśród szacownych gości przybyłych na rozpoczęcie targów, w obecności których odbyło się wręczenie nagrody byli miedzy innymi:
– Pan Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
– Pan Stanisław Żmijan – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury;
– Pan Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Komisja Infrastruktury;
– Pan Jacek Wojciechowicz – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy;
– Pan Marcin Sawicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki;
– Pani Ewa Tomala- Borucka – p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
– Pan Tomasz Rudnicki – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
– Pan Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;
– Pan Janusz Dyduch – Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Prezes SITK RP, Wiceprezes FSNT-NOT;
– Pani Grażyna Lendzion – Dyrektor ZDM;
– Pan Adam Kulikowski – Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
– Pani Barbara Dzieciuchowicz – p.o. Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
– Pan Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego;


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *