29 lipca b.r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pana Andrzeja Granicznego z panem Profesorem Leszkiem Rafalskim – Dyrektorem IBDiM, panem Profesor Janusz Rymszą – zastępca dyrektora IBDiM oraz panem Pawłem Skierczyńskim – Kierownikiem Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska.

Spotkanie poświęcone było zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikającym z wprowadzenia na polski rynek wyrobów, które nie posiadają aprobat IBDiM a co za tym idzie ich właściwości użytkowe nie zostały przebadane pod kątem warunków panujących na polskich drogach.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *