Serdecznie zapraszamy na szkolenie Stowarzyszenia Linia Życia:
„Ronda i place – wpływ oznakowania na bezpieczeństwo ruchu drogowego”
Odbędzie się ono w Krakowie, 31 maja b.r., w hotelu OPTIMA przy ul. Malborskiej 65.

Harmonogram szkolenia:

8:30 – 9:00      rejestracja uczestników,  powitalna kawa
9:00 -10:30      sesja szkoleniowa
Co jest rondem, co jest placem, a co zwykłym skrzyżowaniem? Rodzaje przecięć dróg
– Marek Wierzchowski
Zasady oznakowania pionowego w/w rodzajów rond, placów i skrzyżowań
– Marek Wierzchowski
10:30 – 10:45   przerwa kawowa
10:45 – 12:15   sesja szkoleniowa
                         Zasady oznakowania poziomego dla wielopasowych przecięć dróg (ronda i place)
– Marek Wierzchowski
                        Technologie oznakowania poziomego dostosowane do stanu drogi i natężenia ruchu
– Hanna Klimas, Mariusz Bojanowicz – Stowarzyszenie Linia Życia
12:15 – 12:30    przerwa kawowa
12:30 – 14:00    sesja szkoleniowa
                          Dobre i złe przykłady oznakowania rond, placów i skrzyżowań
– Marek Wierzchowski, Hanna Klimas, Mariusz Bojanowicz
                          Wpływ poziomego oznakowania dróg rowerowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego
– Wilhelm Karnbrock – Evonik Industries
14:00 – 14:15    przerwa kawowa
14:15 – 15:00    sesja szkoleniowa
Ocena oddziaływania systemów oznakowań poziomych na środowisko
–  Michael Pieroth – Evonik Industries
podsumowanie i wręczenie certyfikatów
zakończenie szkolenia
15:00              obiad

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie drukowanej i elektronicznej oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *