W dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia, podczas którego odczytane zostały sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w roku minionym . Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami i w wyniku głosowania Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej zostało udzielone absolutorium. Zebrani podjęli uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze Członka Honorowego Pana Pawła Skierczyńskiego, Członka Zwyczajnego – Pana Piotra Musioł oraz Członka Wspierającego – firmę  FIREKOR Sp. z o.o. Podczas zebrania uchwalono także plan pracy Stowarzyszenia na rok bieżący.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *