W styczniu bieżącego roku Stowarzyszenie Linia Życia zostało przyjęte w poczet członków wspierających Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w poprawę ruchu drogowego może przynieść oczekiwany efekt w postaci szerokiego upowszechnienia wypracowanych inicjatyw i pomysłów, a co za tym idzie skutkować wdrożeniem ich w życie.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *