Rozstrzyganie przetargów w oparciu o kryterium najniższej ceny

Czy naprawdę rozstrzyganie przetargów w oparciu jedynie o kryterium najniższej ceny, w ostatecznym rozrachunku jest najtańsze dla zamawiającego? Wydaje się, że doświadczenia z realizacją zamówień, które były rozstrzygane wg tego kryterium wskazują na coś innego: w przypadku dużych inwestycji drogowych mamy do czynienia z upadłościami wykonawców, ich zejściem z placu budowy, Więcej…