22 czerwca b.r we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia, podczas którego omowiono działalność Stowrzyszenia w minionym roku i zaplanowano działania na rok bieżący.
Podczas zebrania dokonano zmian w Zarządzie: Pan Andrzej Graniczny złożył rezygnację z funkcji Prezesa. Nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia został wybrany Pan Norbert Delipacy. Do Zarządu wybrano także Pana Tomasza Olszewskiego.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *